Skip to main content

Ինքնաբացարկի միջնորդությունն ընդունեք և Ձեր ձեռքերը լվացեք հայ ժողովրդից. Արամ Մանուկյանը՝ դատավորին