Skip to main content

Կարգապահական վարույթը որպես դատարանի կողմից կիրառվող զսպողական մեխանիզ փաստաբանների նկատմամբ