Skip to main content

ՆԻՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆՑ

|

Նինա Կարապետյանցը 2009թ-ից առ այսօր աշխատում է Հելսինկյան Ասոցիացիայում որպես փաստաբան և մոնիթորինգային խմբի ղեկավար: Նա ղեկավարում է կազմակերպության մոնիթորինգային խմբի ընթացիկ աշխատանքը, մշակում է նրանց ներկայացրած նյութերը առաջիկա զեկույցների համար: Մասնակցել է մի շարք դասընթացների և վերապատրաստման կուրսերի, այդ թվում՝ 2012թ-ին «Դատական փորձաքննությունների հիմնախնդիրներ» Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող և Եվրոպայի Խորհրդի կողմից իրականացվող վերապատրաստմանը, 2012թ-ի մայիսին ԵԱՀԿ և ՀՀ փաստաբանների պալատի «ՀՀ սահմանադրական դատարան և ՄԻԵԴ երրորդ կողմի կարծիք (amicus curiae) ներկայացնելուն նպաստելու մասին» ծրագրի շրջանակներում «Երրորդ կողմի մասնակցությունը (amicus curiae) սահմանադրական և միջազգային դատավարություններում» երկօրյա սեմինարին, 2011թ-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի կողմից կազմակերպված «Քաղաքացիական դատավարության հիմնախնդիրներ» վերապատրաստմանը , 2007թ-ին ՀՀ Կառավարման դպրոցի կողմից կազմակերպված «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության բարելավման հիմնախնդիրներ ՀՀ-ում» վերապատրաստմանը, 2001թ-ին ՀՀ Կառավարման դպրոցի կողմից կազմակերպված «ՀՀ արտաքին գործունեության կարգավորումը» վերապատրատմանը, 1998թ-ին ՀՀ Կառավարման դպրոցի կողմից կազմակերպված «Բնաօգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրներ ՀՀ-ում» վերապատրատմանը :

E-Mail ninakarapetyants@mail.ru Website http://www.hahr.am